Ek-5 Sigortası Nedir ?

Sosyal Sigortalar Kurumu dahilinde bir işletmede çalışma durumu söz konusu olamayan sigortalılar açısından isteğe bağlı Sosyal Sigortalar Primi ödemenin en basit yöntemi Ek-5 Tarım SSK, ayrıca birçok yönden sigortalılara avantajlar da sunması sayesinde sosyal güvenlik uzmanları tarafından önerilebilmektedir.

Kimler Ek-5 Sigortası Kapsamında Yer Alabilmektedir ?

  • Sigorta dahilinde yer almayan ve kendi sigortalılık durumu sebebiyle herhangi bir aylık ve gelire sahip olmayanlar
  • Yasal yönden 18 yaşını doldurmuş bulunanlardan, tarım ve orman işlerinde hizmet akdi kapsamında süreksiz bir şekilde çalışan bireylerin ek-5 sigortasında yer alması söz konusu olabilmektedir.

Ek-5 Sigortası Hangi Durumlarda Sona Ermektedir ?

  • Sigortalı bireylerin zorunlu sigorta dahilinde sigortalılık durumunun aktif olunması durumunda
  • Sigortalılık durumunun sona erdirilmesini isteyen bireylerin bu isteklerinin gerçekleştirildiği süreçten itibaren
  • Prim borcu söz konusu olan bireylerin, primi ödenmiş son günden itibaren
  • Aylık veya gelir talebinde bulunan bireylerin, aylık veya gelire hak kazanmış olduğu süreçten itibaren
  • Hayatını kaybeden sigortalı bireyin, hayatını kaybettiği tarihten itibaren ek-5 sigortası son bulmaktadır.

İşten Çıkan Çalışan Açısından Ek-5 Sigortası Otomatik Olarak Başlaması Söz Konusu Olabilir Mi ?

Sosyal Güvenlik Sigortası dahilinde çalışma sürecine giriş yapılmadan veya Bağ-Kur kapsamında yer almadan önce, ek-5 tarım ssk sigortalı olan bireylerin söz konusu işletmeden ayrıldığı tarihten itibaren, ek-5 tarım ss sigortası otomatik anlamda yeniden aktif edilmektedir. Ancak, bireylerin olası olumsuz durumların söz konusu olma riskinin en aza düşürülmesi açısından söz konusu iş kolundan çıkış tarihinden sonrasında dilekçe sunmasında ayrıca fayda bulunmaktadır.

Ek-5 Dahilinde Prim Ödeyen Bireylerin Hizmeti Hangi Sigorta Kolu Dahilinde Hizmet Olarak Kabul Görmektedir ?

Tarım veya orman hizmetlerinde süreksiz olarak iş görenler, İş Kanunu’nda yer alan 4.maddenin 1.fıkrası hükmünce, Sosyal Sigortalar Kurumu dahilinde sigortalı olarak kabul görmektedir.

 

Bir cevap yazın