İkale Sözleşmesi Nedir, Nelere Dikkat Edilmelidir ?

İşletme ile çalışan arasında antlaşma sağlanarak iş ilişkisinin sonlandırılmak istenmesi ve hak edilmediği halde karşı tarafa kıdem ve ihbar tazminatı ücret bedelinin gerçekleştirilmesi durumu olan ikale sözleşmesinde işletmeler ve çalışanlar tarafından mutlak olarak dikkat edilmesi gereken birçok detayların da söz konusu olduğunu ayrıca belirtmekte fayda görmekteyiz.

İkale Sözleşmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler İse Şunlardır;

Çalışanın işletme ile bilerek veya bilmeyerek ikale sözleşmesi imzalaması durumunda, çalışanın kıdem ve ihbar tazminatı gibi haklarını kaybetmesinin söz konusu olabildiği gibi, yeniden işe girmek açısından dava açmasının söz konusu olamadığını ve ayrıca işsizlik maaşından faydalanmasının da söz konusu olamadığını belirtmekte fayda görmekteyiz.

Ancak, rızasız bir şekilde yani çalışanın işletme tarafından zorlanarak ikale sözleşmesinin imzatılması durumunda, çalışanın yasal olarak dava açması ver işe yeniden giriş yapabilmesinin söz konusu olabileceği gibi, diğer yasal hakları hakkında da yasal talepte bulunabilmektedir. Ancak, ilgili mahkemenin bu durum karşısından işletme ile çalışan arasında imzalanan ikale sözleşmesini dikkate alacağını ayrıca belirtmekte fayda görmekteyiz.

İşletme tarafından çalışana o döneme kadar bireyin hak ettiği tazminatları ve diğer bedelleri oranında veya bu ödemelerden daha düşük bir bedel üzerinden ödeme gerçekleştirmesi durumunda, ilgili yasal merci tarafından söz konusu bu ikale sözleşmesinin kabul görmeyeceğini de belirtmekte fayda görmekteyiz. Bu duruma neden olarak da, gerçekleştirilen ikale sözleşmesinin özellikle çalışan açısından fayda sağlamadığının tespit edilmesi olduğunu ayrıca belirtmekte fayda görmekteyiz.

Ancak, işletme tarafından çalışana tazminatları ve diğer yasal hakları haricinde, ayrıca bir miktar ücret ödemesi yapılması durumunda, örneğin, 4 aylık ücret miktarı oranında bir ödeme yapılması söz konusu olması durumunda, ilgili yargı mercii tarafından çalışanın ikale sözleşmesinden fayda sağladığını onaylayarak sonucunda ikale sözleşmesinin geçerliliğine hükmetmektedir.

Bu bakımdan işletmeler ve çalışanların yukarıdaki detaylara dikkat ederek ikale sözleşmesinin imzalanmasını tavsiye etmekteyiz.

 

Bir cevap yazın