İş Arama İzni Nedir Ve Nasıl Kullanılır ?

İş Kanunu’nda gerçekleştirilen yeni düzenlemeler arasında, bireylerin çalışmakta olduğu işletmede söz konusu olan çalışma koşullarından memnun kalmaması, verilen hizmet bedelinin tatminkar olmadığına varılması ve bu nedenler doğrultusunda daha iyi şartlar altında farklı bir işletmede çalışmayı tercih etmesi durumunda, 4857 sayılı hüküm gereğince, iş arama izni hakkına sahip olmaktadır.

İş Arama İzni Kullanımı İse Şu Şekildedir;

İş Kanunu’nda yer alan 27.madde doğrultusunda, yasal olarak bildirim zaman dilimleri içerisinde işveren, çalışan bireye yeni bir iş bulunabilmesi açısından söz konusu olan iş arama iznini mesai saatleri içerisinde ve herhangi bir ücret kesiminde bulunmadan gerçekleştirmesi gerekmekte ve yasal bazda mecburdur.

İş Kanunu’nda da yer aldığı üzere, iş aramak için ayrılan zaman diliminin günlük olarak 120 dakikadan düşük olmasının söz konusu olmadığı ve yeni bir işe girmek isteyen çalışanın ayrıca tercih etmesi durumunda da iş arama izin saatlerinde birleştirme yaparak toplu olarak da kullanması söz konusu olabilmektedir. Ancak, çalışanın bu eylemi gerçekleştirebilmesi açısından bireyin işten ayrılacağı süreçten öncesinden işletmeye bildirmesi gerekmektedir.

İşveren Tarafından Çalışana İş Arama İzni Verilmemesi Durumunda Söz Konusu Sonuçlar;

İşveren tarafından çalışan bireye yeni bir iş arama izninin verilmemesi yada eksik bir şekilde kullandırması ve bu durumun doğrudan çalışan tarafından ilgili mercilere bildirilmesi durumunda, söz konusu sürece ilişkin ücret ödenmesi ilgili işletme tarafından çalışana ödenmesi söz konusu olmaktadır.

İşletme tarafından iş arama süreci içerisinde çalışan bireyin çalıştırılması durumunda, çalışanın yasal olarak izin hakkını kullanarak herhangi bir çalışma karşılığı söz konusu olmaksızın söz konusu ücret miktarına ek olarak, çalıştırıldığı zaman diliminin ücretinin ise yüzde yüz oranda zamlı olarak ödenmesi mecburiyeti bulunmaktadır.

Dolaysıyla, yeni bir iş aranmasının çalışan açısından yasal olarak belirtilmiş olan bir hak olup, işletme açısından da, kanundan doğan bir yükümlülük niteliği taşmaktadır.

 

Bir cevap yazın