arama

İşçisinden Onay Almayan Fazla Mesai Yaptıramaz

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • E-sgk
  • 1 Star
    Loading...

Yasal düzenleme doğrultusunda haftalık 45 saati aşan mesai süreci olan fazla mesai, İş Kanunu düzenlemesi doğrultusunda çalışana her bir saat fazla mesai açısından sunulması söz konusu olan ücretin normal saat başı mesai ücretinin yüzde elli oranında yükseltilerek çalışana ödenmesi gerekmektedir.

İş Kanunu Kapsamında İşveren İşçisinden Onay Almadan Fazla Mesai Yaptırması Söz Konusu Olamaz;

Tartışmalı iş konularından olsa da, İş Kanunu hükmünce işveren tarafından çalışanın rızasının alınmadan fazla mesai yaptırması söz konusu olmamaktadır. Her sene yıl başında söz konusu olan onay sürecinin ayrıca, yasal düzenleme kapsamında çalışandan mutlak olarak yazılı bir şekilde alınması gerekmektedir.

Bu bakımdan çalışanın söz konusu işyerinde yer alan özlük dosyaları belgesinde her sene için ve o sene içerisinde yapmış olduğu fazla mesaine dair tamamen kendi rızası ve özgür iradesine bağlı olarak onayın yer alması gerekmektedir. Söz konusu onayın yer almaması durumunda ilgili yasal denetmenler tarafından veya çalışan tarafından yasal yollar üzerinden işveren hakkında dava açılması durumunda işverenin ciddi anlamda problemler yaşamasına neden olabilmektedir.

Ancak tartışmalı bir konu olmasına karşın, Yargıtay tarafından sunulan karar doğrultusunda, çalışanın bir defa fazla mesaiye kalmış bulunmasının çalışanın bu sayede fazla mesai durumuna otomatikmen oany sunduğu anlamına geldiği belirtilmiştir. Ayrıca, birçok işyeri tarafından çalışanın işe başladığının ilk süreçleri içerisinde fazla mesaiye dair onay durumunu peşinen almakta ve bu sayede de, çalışan tarafından her sene yazılı olarak onay sunulmasının da söz konusu olamadığını belirtmekte fayda görmekteyiz.

Bu bakımdan çalışanların söz konusu işyerinde işe başlamadan önce, hizmet sözleşmesini iyice okuduktan ve uygun görmesi durumunda imzalamasını tavsiye etmekteyiz. Aksi durumda, fazla mesai konusunda işletme ile sıkıntılara maruz kalabilmesi söz konusu olabilmektedir.

 

etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.