İşyerinde Sigara İçmek, Tazminatsız Fesih Sebebi Midir ?

Yargıtay tarafından sunulan karar doğrultusunda, işyerinde sigara içmenin doğrudan tazminatsız fesih nedeni olarak kararlaştırılarak kamuoyuna sunulmuştur. Söz konusu karar beyanı doğrultusunda iş sözleşmesinde çalışan bireyin mevcut durum hakkındaki savunmasının alınmasının zorunlu bir eylem olmayıp, çalışan bireyin savunmasının alınmamış olması nedeniyle söz konusu feshinin geçersiz olduğuna dair gerekçenin yerinde olmadığına ilişkin karar sunulmuştur.

Buna göre söz konusu işletme ve söz konusu iş kolunun niteliklerinin de dikkate alınarak, sigara kullanılan iş ortamının tespit edilmesi, söz konusu alanda sigara kullanılmasının iş güvenliği açısından tehlike oluşturup oluşturmadığına yönelik bilirkişi tarafından gerekli incelemelerin gerçekleştirilerek, oluşacak netice doğrultusunda haklı yada geçerli bir sebep ile geçerli fesih koşullarının söz konusu olup olmadığı hakkında değerlendirilme gerçekleştirilerek karara bağlanması söz konusu olmaktadır.

İşyerinde Sigara İçmek Tazminatsız Fesih Durumuna İlişkin Söz Konusu Çalışan Tarafından Karara İtiraz Yapılması Söz Konusu Olabilir Mi ?

Sigara tiryakileri açısından kötü bir haber konumunda yer alan işyerinde sigara içmenin tazminatsız fesihe neden olması durumunda ayrıca söz konusu işyerinde bu olumsuz eylemi gerçekleştiren çalışan tarafından Yargıtay kurumu’nca sunulan karar doğrultusunda itiraz hakkının da söz konusu olduğunu ayrıca belirtmekte fayda görmekteyiz. Çalışan, bu durumda gerekirse temyize gidebilmekte ve karara yasal yollar doğrultusunda itiraz etme hakkını kullanabilmektedir.

İşyerinde Sigara Kullanılması Eyleminin Özel Sektör Açısından da Geçerlilik Durumu Söz Konusu Mu ?

Sigara kullanan çalışanların söz konusu iş sözleşmesinin tazminatsız bir şekilde fesh edilmesine neden olabilen işyerinde sigara kullanılması eyleminin yalnızca, kamu kurum ve kuruluşları açısından değil, özel sektör işletmeleri açısından da geçerlilik teşkil ettiğini ayrıca belirtmekte fayda görmekteyiz. Dolaysıyla, iş ve işyeri güvenliğinin sağlanmasına, çalışan ve diğer personellerin sağlığının korunmasına ve iş disiplininin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen bu karar ile birlikte, sigara tiryakisi olan çalışanların çalışmakta olduğu işyerinde sigara kullanmasının da önünün kesildiğini ayrıca belirtmekte fayda görmekteyiz.

 

Bir cevap yazın