Kadınlara Evlenirken Tazminat Ödenir Mi ?

İş Kanunu’nda gerçekleştirilen düzenleme ile birlikte yani 1475 sayılı İş Yasası’nın 14.maddesinin e bendi gereğince, kadının dünya evine girdiği süreçten 1 sene içerisinde özgür iradesi doğrultusunda söz konusu iş sözleşmesini fesh etmesi durumunda, kıdem tazminatı alması söz konusu olmaktadır.

Yeni bir yasal düzenleme olmayıp, 1983 yılında 2869 yasal düzenleme ile birlikte hükme bağlanan kadınlara evlenirken tazminat ödenmesi kanunu, bu sayede yalnızca İş Kanunu dahilinde hayata geçirilerek, bu sayede dünya evine girmesi nedeniyle kendi rızası doğrultusunda işyerinden ayrılan kadının, kıdem tazminatı alma hak kazanarak sonraki süreçlerde ekonomik yönden problemlere maruz kalınmaması hedeflenmiştir.

Kadın Çalışanın Kıdem Tazminatı Alabilmesi Açısından Söz Konusu Olan Koşullar İse Şunlardır;

1- İş Sözleşmesinin Sürmesi

Kadın çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi açısından ilk şartın, iş sözleşmesinin sürmesidir. Diğer bir deyişle, bireyin işten ayrılmasından bir müddet sonrasında dünya evine girmesi durumunda kıdem tazminatı ödenmesi mümkün olmaması nedeniyle çalışanın iş sözleşmesinin devam etmesinin oldukça önem arz ettiğini belirtmekte fayda görmekteyiz.

2- İş Akdinin Sürmesi Durumunda İşverene Evlendiğine Dair Bilgiler Sunulması

İş akdinin sürmesi söz konusu olan kadın çalışanın dünya evine girmesi durumunda, 365 gün içerisinde dünya evine girdiğini belirtmesi ve işverenden kıdem tazminatı talebinde bulunması söz konusudur. Kadın çalışanın dünya evine girdiği süreçten itibaren 365 gün içerisinde iş sözleşmesinin fesh edilmemesi ve işverenden kıdem tazminatı talebinde bulunulmaması durumunda, bireyin bu yasal hakkının maalesef yitirildiğini belirtmekte fayda görmekteyiz.

3- Kadın Çalışanın Minimum 365 Günlük Çalışma Süresi Bulunması

Kadın çalışanın işverenden kıdem tazminatı alabilmesi açısından söz konusu olan şartlardan biri de, kadın çalışanın söz konusu işyerinde en düşük 365 günlük bir çalışma süresinin söz konusu olmasıdır.

Bu bakımdan, kadın çalışanın yukarıdaki koşulları sağlaması durumunda çalıştığı işyerinden kıdem tazminatı almaya hak kazanmaktadır.

 

Bir cevap yazın