arama

OHAL Sürecinde Emekliye İkramiye

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • E-sgk
  • 1 Star
    Loading...

OHAL Sürecinde Emekliye İkramiye

OHAL kısaltmasının açılımı Olağanüstü Hal’dir. Olağanüstü hal ülkede yaşanan olağan durumlar haricinde, ülkenin doğal afetler, tehlikeli salgın hastalıklar ve bunun gibi kamu düzenini ciddi şekilde bozan durumlar yaşaması halinde bu tarz sorunları ve ekonomik krizleri ortadan kaldırmaya yönelik ülkenin düzenini belirleyen kuralların tümüne denilmektedir.

Olağanüstü hal devletin yürütme organı tarafından Olağanüstü hal ilan kararı ile yürürlüğe girmektedir. Ülkemizin yürütme organını Bakanlar Kurulu, Başbakan ve Cumhurbaşkanı oluşturur. Ancak olağanüstü hal ilan etme yetkisi  normal Bakanlar Kuruluna değil Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kuruluna aittir. Aynı zamanda TBMM’nin onamasına da tabidir. Bu karar Resmi Gazetede yayımlanır ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin oylamasına sunulur. Meclis bu hal süresi üzerinde kısaltma, uzatma ya da kaldırma gibi tasarruflarda bulunabilir.

Türkiye’de Darbe Girişimi

15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde FETÖ tarafından kanlı bir darbe girişimi gerçekleştirilmiştir. Bu darbe girişimi destansı bir millet savunmasıyla püskürtülmüş ve sonuçsuz kalmıştır. Ancak bu girişim sonunda ülke güvenliği adına güçlü tedbirler ve sıkıyönetim usullerinin getirilmesi uygun görülmüştür. Bu şekilde de olağanüstü hal ilan edilmiştir. Darbe girişimi sonrasında ülkede FETÖ ile bağlantısı bulunan her kamu çalışanın işine son verilmiştir. İşte bu kişiler içerisinde emeklilik hakkını kazanmış olanların emekli ikramiyesi alıp almayacaklarına ilişkin sorular ortaya çıkmıştır. Olağanüstü hal ilan edildikten sonra 667 sayılı KHK ile kamu çalışanlarına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenleme ile FETÖ ile ilişiği bulunması sebebiyle işine son verilen kişiler eğer emekli olmaya hak kazanmışlarsa emekli aylığı almalarında herhangi bir sakınca yoktur; fakat bu kişiler kazandıkları emekli ikramiyesini alamayacaklardır. Kamu görevine liyakat sebebiyle zaten bu kişilerin emekle ikramiyesi haklarını kaybetmeleri çok normaldir.

Olağanüstü Hal KHK’leri

Olağanüstü hal döneminde çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnameler denetime tabi olmamaktadır. Olağan dönem KHK’lerinde Bakanlar Kurulunun TBMM tarafından çıkartılacak bir yetki kanunu ile yetkilendirilmesi gerekmektedir; olağanüstü hal döneminde çıkartılacak KHK’lerde böyle bir yetki kanununa ihtiyaç duyulmaz. Normal dönemlerde KHK’ler Anayasa Mahkemesi tarafından denetime tabi iken olağanüstü hal dönemlerinde çıkartılan KHK’lerin yargısal denetimi söz konusu olmamaktadır.