arama

Tüp Bebek Tedavisi

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • E-sgk
  • 1 Star
    Loading...

Tüp Bebek
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu’nun 63 üncü maddesinde yardımcı üreme tekniği tedavileri finansmanı sağlanacak sıhhat hizmetleri arasında sasenemış ve genel şartlar belirtilmiştir. Hem de Sıhhat Uygulama Tebliği’nin 2.4.4.İ- Yardımcı Üreme Yöntemi Tedavileri isimli maddesinde de açıklanmıştır. Buna göre;

a) İnvitro Fertilizasyon (IVF)
Evli olmakla beraber daha evvelceki evliliklerinden çocuk sahibi olup olmadığına bakılmaksızın evlat edinilmiş çocukları hariç sahip olunan evliliğinde çocuk sahibi olmayan genel sıhhat sigortalısı kadın ise kendisine, erkek ise bakmakla yükümlü bulunduğu karısına, en çok üç deneme ile sınırlı olmak üzere oluşturulan IVF ( İnvitro Fertilizasyon ) tedavilerine dair giderler, alçakta belirti edilen şartların beraber gerçekleşmesi halunda Kurumca karşılanır.
Yapılan tıbbı tedavileri ardından normal tıbbı yollarla çocuk sahibi olamadıgının ve fakat yardımcı üreme teknigi ile bebek sahibi olabilecegine dair sıhhat kurulu raporu düzenlenmiş olması,
23 yaşını doldurmuş, 39 yaşından küçük,
Uygulamanın yapıldığı merkezin Kurum ile sözleşmeli olması,
En az beş senedir genel sıhhat sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olunan şahıs olup, 900 gün genel sıhhat sigortası prim gün adedinin olması ya da halen genel sıhhat sigortalısı olan bayanın bu bentteki koşulları taşımaması halunda eşinin lüzumlu koşulları sağlaması,
Son üç sene içersinde diğer tedavi yöntemlerinden netice alınamamış bulunduğunun Kurumla sözleşmeli sıhhat hizmeti sunucusu sıhhat kurulları doğrulusunda belgelenmesi.
IVF ( İnvitro Fertilizasyon ) tedavisine başlanan bayanın IVF ( İnvitro Fertilizasyon ) t program tarihinde (embriyo aktarımının yapıldığı tarih) 40 yaşından gün almış olması halunda, IVF ( İnvitro Fertilizasyon ) tedavisine ait bedeller Kurumca karşılanmaz. Fakat bayanın 40 yaşından gün aldığı tarihten evvelce düzenlenmiş geçerli sıhhat raporunun bulunması ve rapor tarihinden itibaren 30 gün içersinde embriyo aktarımının gerçekleştirilmiş olması halunda, IVF ( İnvitro Fertilizasyon )  tedavisine dair sıhhat hizmetleri Kurumca karşılanır.

Kuruma devredilen sosyal emniyet kurumlarınca daha evvelce ödenen tüp bebek tedavileri, prosedür adetlerinin hesaplanmalarında öneme alınır.
IVF ( İnvitro Fertilizasyon )  bedellerinin ödenebilmesi amacıyla IVF ( İnvitro Fertilizasyon ) t uygulanacak kadında hamileliği sürdürülmesine engel olabilecek sistemik hastalık bulunmaması gerekiyor olup hamileliğin sürdürülmesine engel olabilecek sistemik hastalıgın bulunmadığının IVF ( İnvitro Fertilizasyon )  tedavisi amacıyla lüzumlu sıhhat kurulu raporunda vurgulanması yeterlidir.

Harp malullüğü kapsamında aylık almakta olan savaş malullerinin kendileri ve bunların eşleri, 2330 saseneı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna ya da 2330 saseneı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre malullük aylığı almakta olan görev malullerinin kendileri ile bunların eşleri, bu Kanunun 47 nci maddesi ile 5434 saseneı Kanunun 56 ncı maddesi ve mülga 45 inci maddesi kapsamında görev malulü olarak aylık almakta olan görev malullerinden ise diğersının yardımı ve desteği olmaksızın yaşam sürdürmek amacıyla gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanların kendileri ile bunların eşleri, 900 gün genel sıhhat sigortası prim gün adedinin olması ve Son üç sene içersinde diğer tedavi yöntemlerinden netice alınamamış olması şartları aranmaz.
b) Yardımcı Üreme Yöntemi Katılım Payları
Yardımcı üreme tekniği tedavilerinde birinci denemede %30, ikinci denemede %25, üçüncü denemede %20 oranında olmak üzere bu tedaviler amacıyla tespit edilen bedeller üzerinden katılım payı alınır.
Yardımcı üreme tekniği katılım payları, tedavinin sağlandığı sıhhat hizmeti sunucusunca şahıslardan tahsil edilir.

c) Kök Hücre Vericisi Kardeş Doğmasına Yönelik IVF Tedavisi
Hasta çocuk sahibi olup, tedavisinin diğer tıbbî bir yöntemle olası olmaması ve tıbben mecburi görülmesi halunda bu çocuğun tedavisi hedefli preimplantasyon kalıtsal tarama yapılarak ideal kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik olarak, yapısında kemik iliği transplantasyon merkezi tespit edilen üçüncü basamak sıhhat hizmeti sunucuları sıhhat kurulları doğrulusunda hasta çocuk adına düzenlenen bu halların belirtildiği tıbbi kalıtsal uzmanının yer aldığı sıhhat kurulu raporuna dayanılarak oluşturulan IVF tedavilerine dair giderler, SUT’un 2.4.4.İ-2 maddesinde yer alan hükümler uygulanmaksızın Kurumca karşılanır. Bu hal dışında preimplantasyon kalıtsal tarama ve bu prosedür ile beraber oluşturulan IVF bedelleri Kurumca karşılanmaz.
Aileler, söz hususu sıhhat kurulu raporuna istinaden Kurumla sözleşmeli üremeye yardımcı tedavi merkezlerinden (tüp bebek merkezi) birine başvurabilirler.

 

Tüp Bebek Tedavisi Özel Hastanelerde Fiyatları nedir!!!

Bu Durum tüm hastanelere de degişmektedir . Ortalama fiyatı İlaclar ve tüm muayeneler dahil.

4 BİN TL İLE 6 BİN TL ARASINDA özel hastaneler yapmaktadır. Lütfen özel hastanelerde yaptırırken hastaneyi iyiçe arastırınız..