arama

Gelir Testi İşlemi Nedir, Kimler Yaptırmaktadır ? Torba Yasada Gelir Test İşlemlerine İlişkin Herhangi Bir Değişiklik Var Mı ?

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • E-sgk
  • 1 Star
    Loading...

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından da belirtildiği üzere, herhangi bir kapsam doğrultusunda sosyal güvencesi bulunmayan bireylerin prim ödeyip ödeyemeyeceği, prim ödemeleri söz konusu, ne kadarlık bir miktar üzerinden prim ödemeleri yapabileceğine dair söz konusu olan işlem türüne gelir testi işlemi adı verilmektedir. Bu bakımdan da bireylerin  Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında genel sağlık sigortalısı oldukları süreçten itibaren bağlı bulunduğu ilin Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfına şahsen olarak başvuruda bulunarak gelir testi uygulamasından mutlak olarak faydalanması gerekmektedir.

Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen 6824 sayılı torba yasa öncesinde gelir testinin gerçekleştirilmesi bu yasal düzenleme ile birlikte zorunlu olmakla birlikte primlerin doğrudan devlet tarafından karşılanması söz konusu olan statüler ile birlikte ayrıca 4 seviye daha söz konusu olmaktaydı ve bireylerin ilgili 4 seviye içerisinde hangisinde yer aldığı yasal olarak mutlak olarak tespit edilmesi söz konusu olmaktaydı, ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan yeni torba yasa ile birlikte mutlak zorunluluk kriteri kaldırılarak bu sayede vatandaşların gelir testi işleminden daha pratik ve kolay bir şekilde faydalanması sağlanmıştır.

Yeni Torba Yasasının Onaylanması İle Birlikte Gelir Testi İşlemi Zorunluluğu Kaldırıldı;

Uzun süreçlerden buyana merakla beklenen yeni torba yasa ile birlikte gelir testi işleminin kaldırılıp kaldırılmadığı hakkında, Sosyal Güvenlik Kurumu resmi web sitesi üzerinden sunulan bilgiler doğrultusunda, yeni torba yasa ile birlikte gelir düzeyine bakılmaksızın herhangi bir iş kolunda yer alamayan bireylerin aylık olarak 53.33 tl prim ödemesini Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden gerçekleştirerek, bu sayede Sosyal Güvenlik Kurumu ile antlaşması bulunan tüm sağlık kurumlarından, özel hastanelerden, devlet hastanelerinden ve üniversite hastanelerinden tedavilerini gerçekleştirebilmekte ve bu sayede aylık olarak 53.33 tl meblağ ödemeyi onaylayan vatandaşların gelir testi işlemi gerçekleştirmesi de tarihe karışmış olacaktır.

Hanede yaşayan bireylerin birey başına düşen geliri, asgari bedelin üçte ikilik oranından düşük bulunan vatandaşların genel sağlık sigortası primleri ise doğrudan devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu vatandaşların gelir testi uygulamasına giriş yapması ve ve test neticesinden hanede yaşayan birey başına gelir miktarının 592.50 tl altında söz konusu olması durumunda, ilgili bireyin primi doğrundan Hazine kurumu tarafından karşılanması söz konusu olmakta ve bu sayede vatandaşın prim ödemesi yapması söz konusu olmamaktadır.

 

etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.