arama

İşveren Eşini Kendi Şirketinde Çalıştırabilir Mi?

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

İşveren Eşini Kendi Şirketinde Çalıştırabilir Mi?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre bir kişinin sigortalı olabilmesi için aranan ilk şart o kişinin fiili olarak çalışıyor olmasıdır. İşyerinde fiilen görevini yerine getirmesi, aynı zamanda verdiği hizmetler adına belli bir miktar ücret alıyor olması ve bu ücret üzerinden hesaplanan sigorta priminin ödenmekte olması gerekmektedir. Bu şartların tamamen gerçekleşmemesi durumunda o kişinin sigortalı olarak gösterilmesi kanunen geçerli değildir. Aynı zamanda bu çalışmalar kanunda da belirtildiği gibi iş akdine dayanmalıdır. İş akdine dayanmayan işçi-işveren ilişkisi de yasal değildir.

Devletten Kadınların Çalışması İçin Teşvik

Artık günümüz dünyasında kadınlar da iş hayatında aktif bir şekilde rol almaktadırlar. İnsanların ihtiyaçlarının artması ev ekonomisine birden fazla kişinin katkı sağlamasını gerektirmektedir. Bu hususta devlet de kadınların çalışması için teşvikler yaratmaya çalışmaktadır. Bu amaçla gerçekleştirilen son teşvik de kadınların eşlerinin işyerinde çalışması durumunda 24 ay ile 52 ay arasındaki sigorta primlerini devlet kendisi ödeyecek. Bu şekilde hedeflenen kadınların iş hayatında daha çok yer edinmesinin yanı sıra aynı zamanda ülke ekonomisinin kalkınmasına da katkıda bulunmalarını sağlamaktır.

Bu Düzenlemeden Faydalanmanın Şartları Nelerdir?

İlk açıklamalarda aslında bu teşvikten herkesin yararlanabileceği söylenmiştir. Ancak çok sıkı şartları olmamakla birlikte birkaç ufak şartı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi eşinin işyerinde çalışacak kadının daha önceki 6 ay içerisinde başka bir yerde sigortalı olarak çalışmaması şartıdır. Diğer bir şart ise zaten genel olarak tüm sigortalı çalışanlar için geçerli olan fiili olarak çalışma şartıdır. Sigorta primleri ödenen eşin fiili olarak çalışmaması kanunen suç teşkil etmektedir.

Sahte Sigortalı Bildiriminin Sonuçları

Sahte sigortalı bildirimi hukuki olarak muvazaalı işlem niteliğindedir. Fiili olarak çalışmadan sigorta primleri ödenerek sigortalı gösterilen kişinin sigorta sicil numarası da dahil sigorta kapsamındaki her türlü çalışması iptal edilecektir. İşveren açısından sonuçları çok daha külfetlidir. Maddi olarak pek çok ceza ödemeye mecbur bırakılır. Aynı zamanda kendi meslek odasına da bu konu hakkında bilgi verilmekte ve kişinin çalıştığı odanın disiplin kuralları kapsamında kişi cezalandırılmaktadır.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.