arama

İsteğe Bağlı Emeklilik Almanya

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • E-sgk
  • 1 Star
    Loading...

İsteğe Bağlı Emeklilik Almanya

Yıllarca güzel bir emeklilik yaşayabilmek için çalışırız. Bu sebeple de en iyi çalışma koşullarına sahip yerlerde çalışmak için çaba sarf ederiz. Herkesin bildiği gibi ülkemizden Almanya’ya büyük bir işçi göçü yaşanmaktadır. Gerek ülkedeki yaşam standartlarının yüksek olması gerekse çalışma şartlarının diğer ülkelere nazaran daha iyi koşullarda olması sebebiyle Almanya çalışmak için tercih edilen bir ülke olmuştur. İş hukukunda esas olan mülkilik ilkesinin geçerli olmasıdır. Yani bu ilke doğrultusunda iş kurallarında geçerli olan çalıştığınız ülkenin hukuk kurallarına tabi olmanızdır. Bu sebeple Almanya’da çalışan kişiler de Alman hukuk kurallarına uygun olarak çalışırlar buna aynı zamanda çalışılan ülke prensibi de denir. İş alanında sosyal sigorta hukuku kuralları geçerlidir. Serbest bir şekilde ya da birinin yanında çalışıyorsanız çalıştığınız ülkenin sosyal sigorta hukukuna bakarak sosyal sigorta yükümlülüğüne tabi olup olmadığınız belirlenir. İsteğe bağlı emeklilik Almanya’da sık sık tercih edilen bir kurumdur. 16 yaşını doldurmuş ve sigorta yükümlülüğü olmayan herkes kendi isteğiyle sosyal sigortasını yaptırabilir. Burada uyruğunuzun ne olduğu hiç önemli değildir, sadece 16 yaşını doldurmanız , Almanya sınırları içerisinde ikamet ediyor olmanız ve sigorta yükümlülüğünüzün olmaması sosyal sigortanızı yaptırabilmeniz için yeterlidir. Eğer Alman vatandaşıysanız; fakat farklı bir yerde ikamet ediyorsanız da yine aynı şekilde isteğe bağlı sigorta yaptırma hakkınızı elinizde bulundurursunuz. Eğer Federal Almanya Cumhuriyeti sınırları içinde ikamet etmiyorsanız aynı zamanda da yabancı bir ülkenin vatandaşıysanız sosyal sigorta yaptırabilmeniz belli kriterlere bağlıdır. Bunlar Alman mevzuatına göre belirlenmektedir. Daha önceden Almanya’da çalışmaya başlamış kişilerin, yani işe giriş tarihinin Almanya’da başladığı kişilerin, ülkemizden emekli olmaları mümkün değildi. 2012’de kabul edilen bir yasayla bu sorun çözüme kavuşturuldu.

Sigorta Zorunluluğu Talep Edin

Almanya’da serbest olarak ya da birisinin yanında çalışıyorsanız ve sigorta yükümlülüğünüz bulunmuyorsa siz de zorunlu emeklilik sigortası talep edebilirsiniz. Bu zorunlu emeklilik sigortasından faydalanmak için başvuruda bulunmalısınız. Eğer emeklilik haklarınızı koruyabilme durumunuz riskliyse, sadece zorunlu primleri ödemek suretiyle bu hakkınızı koruyabilecek durumdaysanız sigorta zorunluluğu talebinde bulunmak sizin için değerlendirilebilecek güzel bir fırsattır.