arama

SGK Yapılandırma Ödeme, 6736 SGK Ödeme

 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
 • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılanmasına ilişkin kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarını yeniden yapılandırma yoluna gidiyor.

Yapılandırma Kimleri Kapsıyor?

Yapılandırma 2016 Haziran ayı ve Haziran ayından daha önceki dönemlere ait SGK alacaklarını içeriyor. Ayrıca bunların gecikme cezalarını da içeriyor. Bu kapsam çerçevesinde borcunu yeniden yapılandıran esnaflar işlemlerini yenileyebilecek, varsa haciz ve icradan kurtulabilecek ve teşviklerden de faydalanabilecek. Gecikme cezaları affedilecek, TÜİK tarafından hesaplanan enflasyon farkına göre borçlar yenilenecek.

Hangi Borçlar Yapılandırılabilecek?

 • 6736 Sayılı Kanunca; emeklilik keseneği,
 • İşsizlik sigortası primi,
 • Sosyal güvenlik destek primi,
 • Sigorta primi,
 • SGK tarafından takip edilen damga vergisi,
 • Özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,
 • Ödenmesi durumu ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,

Genel Sağlık Sigortası priminin asılları ile bu alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutarın belirtilen sürede ödenmesi durumunda, bu alacaklara uygulanan cezalardan vazgeçilecek.

SGK İdari Para Cezaları Ne Olacak?

SGK idari para cezaları, bu kanunla gecikme cezalarının yanı sıra %50 oranında silinebilecek. Örneğin 100 TL para cezası olan bir borçlu varsayalım. Borçlunun bir de 40 TL gecikme cezası varsa, ödeme yaparken para aslı 50 TL olacak. Ayrıca 40 TL olan gecikme borcu güncel enflasyon oranına göre yeniden yapılanacak.

6736 Sayılı Kanun Neler Getirdi?

 • Bu kanun Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezalarında önemli indirim,
 • Varlık barışı,
 • Eczanelerde faizsiz cezasız stok düzeltme,
 • Vadesi 31.12.2011 tarihinden önce olan 50 TL altındaki borçların silinmesi,
 • Banka kartı ile kolayca ödeme yapma,
 • Özel usulsüzlük ve vergi affına bağlı olmayan usulsüzlük cezalarının %50 oranında silinmesi gibi çok güzel faydalar sağlamıştır.