arama

SSK’lı Olarak Çalışan Birey Şirket Kurabilir Mi?

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • E-sgk
  • 1 Star
    Loading...

Bu konu aslında gayet açık ve net bir dille anlatıldığı halde bazı taraflar açısından karmaşaya sebep olmaktadır. Söylenen şu ki: Bir kimse SSK tarafındayken bir iş yeri açarsa SSK’ sı kesilip Bağ-Kur’a dönüştürüldüğü söylenmektedir. Böyle bir konunun doğruluk payı yoktur. Birden çok sigortalı işte bile çalışsa o kişinin ilk sigortası sayılır.
Örneğin; kişiye ilk bağlanan sigorta SSK olsun, daha sonra ki sigorta türü Bağ-Kur bile olsa ilk bağlandığı sigorta türü geçerli olacaktır.  Bu durum yasalarda da şöyle açıklanmıştır: Madde 53:  4 üncü maddenin birinci fıkrasının a,b,c bölümlerinde bulunan sigortalılık hallerinden birden fazlasında aynı anda bulunmasını gerektirecek bir durumda çalışması halinde, ilk başlatılan sigortası esas alınır.

SSK’lı Olarak Çalışan Birey Şirket Kurabilir Mi?

SSK’lı olarak çalışan birey kendi adına bir iş yeri açarsa SSK durumu kesilmez ya da SSK’sı Bağ-Kur’a dönüştürülmez. Beyan edilmemesi durumunda SSK’sın da kesintiler olur fakat beyan etmişse SSK hali devam eder. Eğer ki sigortalı haline her hangi bir sebepten bir gün bile kesinti hali olur ise işveren konumuna gireceğinden sigortalılık hali sona erer.
Yapılacak işin niteliğine bağlı olarak personel gerekip gerekmediğine göre karar verilir.
Örnek verecek olursak: Kişinin açtığı işyeri bir lokanta ya da benzeri bir şekilde ise elemansız çalışamaz. İllaki bir sigortalı personelinin olması gerekir. Kişi açtığı iş yerinde bir başka kimseyi çalışmadığı halde sigortalı gösteremez.