arama

Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışma Şartlarında Hangi Değişikler Yapıldı?

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • E-sgk
  • 1 Star
    Loading...

Son dönem de çıkarılan torba yasasında Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışma Şartlarında bir takım değişikler yapılmıştır. Bu yapılan değişikler hakkında biraz bilgi verelim: İş Kanununun Gece süresi ve gece çalışmaları başlıklı 69. maddesinde, “İşçilerin gece çalışmaları yedi buçuk saati geçemez.” sözü yer almaktaydı.

Yapılan değişiklikler 19 Ağustos 2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanan bildiride tanıtılmıştır.

Kadın çalışanların gece vardiyalarına ilişkin: 5. maddesi uyarınca, “Kadın çalışanlar her ne şartla olursa olsun gece vardiyalarında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.” Şeklindeyken ; “Kadın çalışanlar gece vardiyalarında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Fakat sağlık hizmeti, turizm ve özel güvenlik işlerinde, yürütülen işlerde ve  işlerin yürütüldüğü işyerlerinde işlev gösteren alt işveren tarafından yürütülen görevlerde kadın çalışanın yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece vardiyasında çalıştırılabilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Çalışma Süresi: Bu sürenin yarısından çoğu gece vardiyasına rastlayan çalışma, gece çalışması olarak değerlendirilecek.

Gece vardiyası: Yine bu yönetmelikte yer alan 4. maddede yirmi dört saatlik süre vardiyasında en az üç işçi çalıştırmak gerekirken, yeni düzenleme de, sağlık, turizm ve özel güvenlik hizmetlerinde ki vardiyalarda iki posta olacak şekilde çalışılacaktır.

İşçi kimlikleri: Yönetmeliğin 12. maddesinde, işçilerin işe başlamadan önce ad ve soyadlarını gösteren belgeler ve sağlık raporlarına ilişkin evrakların bir kopyası çalışma ve iş kurumu müdürlüğüne verilmesi gerekiyordu. Yapılan değişiklikte ise bu kopyaların, İş Kurumu Müdürlüğü tarafından talep edildiği takdirde teslim edilene kadar iş yerinde bulundurulması yeterli olacaktır.