arama

Çok Viziteye Çıkmak İşinizden Edebilir

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • E-sgk
  • 1 Star
    Loading...

Dikkat, Yargıtay tarafından alınan son yasal karar ile birlikte, çok viziteye çıkmak sizi işinizden edebilmektedir. Yargıtay tarafından alınan karar doğrultusunda; çalışan bireyin benzer bir işte çalışan diğer çalışanlara oranla daha düşük performans göstermesi, işe motivasyonunda gitgide ciddi anlamda düşüş  durumu söz konusu olması, işe yatkın olamaması veya ciddi anlamda zorluk çekmesi, öğrenme ve kendisini geliştirme konusunda yetersiz kalması veya tamamen duyarsızlık içerisinde bulunması, sıklıkla sağlık problemleri yaşaması, işini sürekli olarak icra etmesine engel teşkil edebilici sağlık sorunlarına sahip olunması ve işyeri çalışanları ve müşterileri ile uyumsuzluk içerisinde bulunulması gibi birçok olumsuz durumların bireylerin iş sürekliliğinin sağlanmasını ciddi anlamda olumsuz yönde etkileyebilen etkenler arasında yer aldığını belirtti. İş hayatında özellikle çalışan kaynaklı sorunların hafifletilmesi amacıyla alınan karar ile birlikte, gerek sektörler ve gerekse de çalışan kesimin bu sayede daha disiplinli ve kararlı bir iş potansiyeline sahip olunması da sağlanmıştır.

Yargıtay Tarafından Alınan Bu Karar Doğrultusunda Çalışanların Artık Daha Dikkatli Bir Şekilde Hareket Etmesi Gerekmektedir;

Yargıtay tarafından alınan bu karar doğrultusunda, gerek kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve gerekse de özel kurum ve kuruluşlarda çalışanların artık daha dikkatli bir şekilde hareket etmeleri ve keyfi mazeretler sunmaktan kaçınmaları gerekmektedir.

Uzmanlar tarafından da belirtildiği üzere Yargıtay kurumu tarafından alınan bu kararın yasal bir karar olması nedeniyle, yukarıdaki kriterlere sahip olan çalışanların işten çıkarılmasında herhangi bir engel yer almadığı ve bu bakımdan çalışanların bu karar ile birlikte artık iş hayatında viziteye çıkma kararlarında daha bilinçli ve dikkatli bir şekilde hareket etmesi gerektiği tavsiye edilmektedir.

Ayrıca, çok viziteye çıkmak hakkında Yargıtay kurumu tarafından verilen karar metninin tamamının okunması isteminde, kurum resmi web sitesinin ziyaret edilerek, karar metni dosyası üzerinden karar metninin okunması yeterlidir.

 

etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.