arama

SGK Primlerinin Eksik Yatmasının Sebepleri

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • E-sgk
  • 1 Star
    Loading...

İş kanunları gereğince işveren ister belirli süreli ya da belirsiz süreli iş sözleşmesi yaptığı ve işe aldığı işçiyi sigortalı olarak çalıştırmalı ve gerçek maaşı üzerinden sigorta primini düzenli olarak ilgili kuruma yatırmalıdır. Otuz günlük olarak hesaplanan prim ödemeleri asgari ücret üzerinden ödenir. Ancak sgk primlerinin eksik yatmasının sebepleri arasında bazı işverenlerin bu sigorta primini ek bir masraf ve ek bir külfet olarak görmeleridir.

SGK Primi Eksik Yatırılırsa Ne Olur

İşveren ve işçi arasında tartışma olabilir. İşçinin emeklilik tarihinde uzama söz konusu olur. Ayrıca işçi haklı olduğu için sözleşmeyi fesh edebilir. Çalışan kişilerin en çok şikayet ettiği konulardan biri sgk primlerinin eksik yatırılmasıdır. İşveren masraflardan dolayı usulüne uygun olmayan şekilde sigorta primlerini yatırabilir. Ama bu durum özellikle kanunlara da aykırıdır ve belirli bir para cezası vardır. İşveren bu cezayı her ne olursa olsun ödemek zorundadır. Emekli olabilmek için iki önemli şarttan biri olan sosyal güvenlik kurumu prim ödemeleri zamanında yatırılmalıdır.

Sgk Primi Eksik Yatan İşçinin Hakları Nelerdir

Eksik yatırılan primler nedeni ile işçinin özlük hakları elinden alınarak emeklilik durumları zor bir hale gelir. İşveren tarafından ek bir külfet olarak görüldüğü için yatırılmaması işçi açısından olumsuzluklara yol açar. İşçilerin gerçek maaşları üzerinden primlerinin yatırılmaması iş sözleşmesinin fesh edilmesinde haklı bir nedendir.